Menu

PEMBERIAN CUTI DI LINGKUNGAN BNN

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada PNS. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan istirahat bagi PNS dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya ataupun untuk keperluan PNS yang bersangkutan.

Rujukan dalam pemberian cuti :

1.    Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2.    Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;

3.    Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4.    Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

5.    Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 3 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional;

6.    Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 3 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

7.    Surat Edaran Kepala BNN No 10 tahun 2012 tentang tata cara Pengajuan pemberian cuti pegawai di lingkungan BNN.

Jenis-jenis cuti yaitu :

1.    Cuti Tahunan, diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja, dipotong cuti bersama;

2.    Cuti bersalin, diberikan kepada pegawai yang melahirkan anak pertama, kedua dan ketiga. Lamanya cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan. Untuk persalinan anak yang keempat dan seterusnya, kepada pegawai tersebut diberikan cuti di luar tanggungan negara (tidak menerima penghasilan penuh);

3.    Cuti Sakit, diberikan kepada pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari. Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter tentang kronologis penyakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan (dokter rumah sakit tempat yang bersangkutan dirawat ) dan apabila belum sembuh juga harus diuji kesehatannya kembali oleh dokter yang ditunjuk oleh menteri kesehatan;

4.    Cuti besar, diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus yang lamanya 3 (tiga) bulan. PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

      Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai untuk memenuhi kewajiban agama, untuk menunaikan ibadah haji, umroh dan ziarah dapat memakai cuti besar. Lamanya cuti untuk menunaikan ibadah haji 45 (empat puluh lima) hari, umroh 12 (dua belas) hari dan ziarah 14 (empat belas) hari. Bagi pegawai yang mengajukan cuti untuk menunaikan ibadah agama wajib melampirkan bukti setoran dan jadwal keberangkatan dari biro perjalanan. Pelaksanaan ibadah kedua dan seterusnya diberikan 3 (tiga) tahun sekali;

5.    cuti karena alasan penting. Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting yaitu jika ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Cuti alas an penting juga dapat diberikan jika melangsungkan perkawinan yang pertama, lamanya 6 (enam) hari kerja. Lamanya cuti karena alasan penting disetujui oleh kasatker, tetapi tidak boleh lebih  2 (dua) bulan;

6.    Cuti diluar tanggungan Negara, diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.

 

Untuk prosedur administrasi pengajuan cuti harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Surat Edaran Kepala BNN.

back to top
Best gambling websites website

Trafik Statistik

Today1058
Yesterday1153
This week3320
This month14987
Total511872